Double Vision wil mensen ondersteunen bij het nemen van het heft in eigen handen. De overheid verlangt van mensen in toenemende mate zelfredzaamheid en een bijdrage aan de samenleving. Niet iedereen is daartoe uit zichzelf in staat. Double Vision beoogt met haar aanpak bij te dragen aan de persoonlijke groei van juist deze mensen en daardoor voor hen de stap naar bijdragen en betrokkenheid aan onze maatschappij te vergemakkelijken.

Why we what we do

Don't be perfect

Be you

Don't be what you think they want you to be

Be what you know you are

Don't look outside for anything

It's all within

Jackson Kiddard


Het Team


Vanessa Heres


Voorzitter

Vanessa is een ex-topsporter. Gedurende haar jeugd heeft ze zich bewezen in de top van Nederland met kunstschaatsen en mede hierdoor zijn haar competenties zoals, resultaatgerichtheid, focus en directheid sterk ontwikkeld.

Met haar brede internationale ervaring van meer dan 10 jaar in arbeidsverhoudingen, organisatie- en strategisch advies, performance management, training, werving en selectie bij organisaties zoals bijvoorbeeld Cirque du Soleil, Philips, T-Systems, Experian werkt ze nu als Senior HR Manager bij Thermo Fisher Scientific.

Vanessa is een business partner en teamspeler die leiderschaps- en management kwaliteiten inbrengt. Bewezen vaardigheden in het verbeteren van efficiency door middel van samenwerking, communicatie en uitvoering. Ze heeft ruime ervaring binnen verschillende sectoren met uitstekende analytische, presentatie- en probleemoplossende vaardigheden. Vanessa bezit bedrijfskundige kennis en marktinzicht en zet die graag in ter ondersteuning van management teams. Daarnaast heeft zij kennis van diverse organisatiestructuren en ruime ervaring met het werken in matrix-organisaties.

Gedurende een management development programma bij Ziggo is zij geïnspireerd geraakt om een stichting op te richten die middels empowerment allochtone vrouwen en jongeren dichter bij de arbeidsmarkt moet brengen.

Rob Netten


Penningmeester

Rob Netten is de penningmeester en secretaris van Stichting Double Vision. Naast zijn analytische vaardigheden is hij in staat door zijn relativeringsvermogen en nuchterheid om zaken in perspectief te plaatsen.

Hij heeft een jarenlange ervaring in salarisadministratie en boekhoudkundige ervaring, opgedaan bij organisaties in zowel de profit- als non-profit sector. Tot december 2016 is hij werkzaam geweest als Grants Financial Assistant bij the European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, en daarvoor als Senior Financial Officer bij TMF Finance in Amsterdam-Zuidoost. Daarnaast is hij jarenlang penningmeester geweest van de bewonerscommissie ‘De Lamel’ in Den Haag, zodat gesteld mag worden dat hij het ‘klappen van de zweep’ wel kent.

Als teamspeler blijft Rob graag op de achtergrond, en is hij naast de financiële verslaglegging en het verzorgen van de correspondentie altijd op zoek naar methodes om nog meer inhoud te geven aan de workshops van Double Vision.


Got a question ?Ask the team!